Wachtwoord vergeten?

Technisch tekenwerk en 3D-modellering

Technisch tekenwerk (AutoCAD)

Nadat de eerste lijnen van een ontwerp zijn vastgelegd in een voorontwerp (of schetsontwerp), komt de vraag naar een meer gedetailleerde en maatvaste uitwerking vaak snel naar voren. Vandaar dat een definitief ontwerp (DO) wordt opgesteld in het technische tekenprogramma AutoCAD.

Tijdens het opstellen van het DO wordt onder meer bepaald of en hoe het voorontwerp uitgevoerd kan worden. Tot het opstellen van het DO behoort ook het opstellen van details, dwarsprofielen en materialisatie zodat duidelijk wordt wat de aannemer precies moet aanleggen om het ontwerp te realiseren.

Een duidelijke tekening zegt meer dan duizend woorden!

 

3D-modellering en visualisaties

Bij projecten waarmee veel grondverzet gemoeid is, kan het zijn dat tekeningen alleen niet voldoende zijn om een nauwkeurig ontwerp te maken. In deze gevallen biedt een 3D-model uitkomst. In het programma Civil 3D zetten wij het ontwerp om in een digitaal 3D-model. Dit model is een digitale weergave van het werk zoals dat tijdens de uitvoering wordt gerealiseerd. Ook een eventueel gewenste laagopbouw binnen het grondlichaam wordt verwerkt in het 3D-model.

visualisatie brug dag en nacht - BWZ Ingenieurs

Tijdens de ontwerpprocedure is een groot voordeel van een dergelijk model dat hoeveelheden niet bepaald worden op basis van tekeningen, maar dat deze door het softwarepakket zelf worden bepaald. Een ander voordeel is dat een driedimensionale weergave gemaakt kan worden van hoe het ontwerp eruit komt te zien. Deze weergave kan desgewenst uitgewerkt worden tot een realistische visualisatie. Een ontwerp beoordelen vanaf een technische tekening blijkt in de praktijk vaak lastig. Een visualisatie biedt hierbij uitkomst.


Bookmark and Share