Wachtwoord vergeten?

Risicomanagement

Risicomanagement voor projecten richt zich op risico’s die het bereiken van de projectresultaten bedreigen door bijvoorbeeld uitloop in planning of kosten. Stappen in risicomanagement bestaan uit het uitvoeren van een risicoanalyse, het vaststellen van beheersmaatregelen, het implementeren van beheersmaatregelen, het evalueren van beheersmaatregelen en het uitvoeren van een update van de risicoanalyse.

De integrale risicoanalyse voeren wij veelal uit volgens de RISMAN-methode. Het resultaat van de risicoanalyse is een lijst met risico’s gerangschikt op volgorde van grootte van de bedreiging voor het project met daarbij vermeld de mogelijk maatregelen om de kans op het risico te verkleinen. Dit worden beheersmaatregelen genoemd. De risicoanalyse vormt de basis voor het risicomanagement.

Uit de risicoanalyse is voor de belangrijkste risico’s een aantal beheersmaatregelen naar voren gekomen. De projectmanager/-leider besluit welke maatregelen hiervan echt worden genomen. Dit gebeurt enerzijds op basis van het verwachte effect van de maatregel en anderzijds op basis van de kosten die de beheersmaatregel vergt. Ook wordt vastgelegd wie de beheersmaatregel gaat uitvoeren.

BWZ Ingenieurs kan binnen het risicomanagement meerdere rollen vervullen. Een inhoudelijke rol, waarbij wij gezamenlijk met u inhoudelijk de risico’s in kaart brengen, maar ook een ondersteunende rol of een rol als aanjager. In deze laatste rol is het de taak om het gedachtegoed van risicomanagement te verspreiden en risicomanagement te stimuleren. Veelal wordt deze laatste rol ingevuld door een van onze proces- of projectmanagers.


Bookmark and Share