Wachtwoord vergeten?

Vorige «Terug naar de lijst » Volgende

Watersysteemanalyse Park Oudegein

Projecten: Watersysteemanalyse Park Oudegein
Projecten: Watersysteemanalyse Park Oudegein
Projecten: Watersysteemanalyse Park Oudegein
Projecten: Watersysteemanalyse Park Oudegein
24/03/2017
(Opdrachtgever: Gemeente Nieuwegein)

Park Oudegein is een groot stadspark in het stedelijk gebied van Nieuwegein. Gemeente Nieuwegein en Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden streven gezamenlijk naar een verbetering van de ecologische waterkwaliteit in dit park. Om beter inzicht te krijgen in de mogelijkheden hiervoor, voert BWZ Ingenieurs een watersysteem- en bronnenanalyse uit gebaseerd op de methodiek van de Ecologische Sleutelfactoren (ESF).

Park Oudegein is eind jaren zeventig van de vorige eeuw aangelegd en bestaat uit een afwisseling van bos, grasland, speel- en ligweiden, boomgaarden, bomenlanen, sportvelden, fiets- en wandelpaden en open water in de vorm van kleinere en grotere watergangen en waterpartijen. Landschap, cultuurhistorie en ecologie vormen belangrijke waarden van het park. De ambitie is om dit nog verder te ontwikkelen.

De huidige ecologische waterkwaliteit wordt als matig beoordeeld. Ondergedoken waterplanten zijn nagenoeg afwezig en ook oeverplanten komen maar weinig voor. Verder is er regelmatig overlast van kroos en in de zomer komt regelmatig blauwalg voor.

Gemeente en waterschap willen de ecologische waterkwaliteit in het park daarom graag verbeteren. Hierbij wordt onder andere gedacht aan het beter doorspoelen van een aantal deelgebieden. Om beter inzicht te krijgen in de mogelijke effecten van deze maatregel voert BWZ Ingenieurs een watersysteem- en bronnenanalyse voor het gebied. Hiermee wordt een inschatting gemaakt van de huidige nutriëntenbelasting van het watersysteem en de zogenoemde kritische belasting. Vervolgens wordt bepaald wat het effect van de maatregel doorspoelen hierop is.

Aanvullend op de maatregel doorspoeling worden ook andere mogelijke maatregelen voor verbetering van de ecologische waterkwaliteit naast elkaar gezet en kwalitatief beoordeeld op haalbaarheid, effectiviteit en kosten.
Bookmark and Share

Selecteer projecten