Wachtwoord vergeten?

Vorige «Terug naar de lijst » Volgende

Wateropgave polder De Kijvelanden

Projecten: Wateropgave polder De Kijvelanden
Projecten: Wateropgave polder De Kijvelanden
28/10/2008
(Opdrachtgever: Waterschap Hollandse Delta)
info@bwz-ingenieurs.nl

In opdracht van waterschap Hollandse Delta heeft Bureau Waardenburg een studie uitgevoerd waarin de wensen van de waterbeheerder voor dit gebied zijn uitgewerkt ten aanzien van waterzuivering en waterberging. BWZ Ingenieurs heeft de hydrologische berekeningen en een deel van de rapportage verzorgd. 

 

Uit de studie is gebleken dat de benodigde waterberging om wateroverlast te voorkomen in de polders Binnen-, Buiten-Kijvelanden en Slobbergorzen op te lossen is door bij de herinrichting meer wateroppervlak te realiseren door bijvoorbeeld het verbreden van watergangen. De waterbergingsbehoefte van de Poortugaalse Haven kan opgevangen worden in polder Hongerland. Polder Hongerland wordt dan weer onderdeel van de boezem. In een gemiddeld jaar kan het watertekort in de zomerperiode volledig opgevangen worden door gebiedseigen water dat geborgen is in het zuiveringsmoeras van Hongerland. De maximale capaciteit van een helofytenfilter in Hongerland is onvoldoende om te voorzien in de doorspoelbehoefte van het stedelijk gebied van Hoogvliet en Albrandswaard.

06_096_plankaart_nieuw.jpg
Bookmark and Share

Selecteer projecten