Wachtwoord vergeten?

Vorige «Terug naar de lijst » Volgende

Waterhuishoudkundige vragen

17/06/2013
(Opdrachtgever: Stichting Univé Rechtshulp)

Voor Stichting Univé Rechtshulp heeft BWZ advies gegeven voor een lopend geschil tussen het Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier en bewoners. Het geschil betreft de afkalving van de oevers van een watergang waaraan het perceel grenst van de bewoners. BWZ heeft geïnventariseerd hoe de watergang is opgenomen in de legger van het waterschap en of de gehanteerde uitgangspunten toereikend zijn. De conclusies zijn vertaald in concrete adviezen aan het waterschap om de afkalving te voorkomen.
Bookmark and Share

Selecteer projecten