Wachtwoord vergeten?

Vorige «Terug naar de lijst » Volgende

Waterhuishoudkundige berekeningen Ouwenaar - Haarrijn

Projecten: Waterhuishoudkundige berekeningen Ouwenaar - Haarrijn
Projecten: Waterhuishoudkundige berekeningen Ouwenaar - Haarrijn
Projecten: Waterhuishoudkundige berekeningen Ouwenaar - Haarrijn
Projecten: Waterhuishoudkundige berekeningen Ouwenaar - Haarrijn
31/03/2012
(Opdrachtgever: Roelofs Advies en Ontwerp)

In dit project zijn verschillende waterhuishoudkundige maatregelen voorzien, waaronder de aanleg van een nieuw gemaal in de directe nabijheid van het Amsterdam-Rijnkanaal en het aanpassen van de afvoercapaciteit van de Haarrijn. De waterhuishoudkundige berekeningen zijn uitgevoerd ter onderbouwing en toetsing van het schetsontwerpplan voor dit project. Er is nagegaan of het ontwerp voldoet aan de gestelde hydraulisch randvoorwaarden (verhang, stroomsnelheden, natte oppervlakte). De herinrichting van het watersysteem Ouwenaar-Haarrijn vindt plaats in opdracht van Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden.

Als onderdeel van deze opdracht hebben wij ook een advies verzorgd voor de nieuw aan te leggen uitstroomconstructie bij het Amsterdam Rijnkanaal. Hierbij hebben wij gebruik gemaakt van specialistische kennis van Deltares.
Bookmark and Share

Selecteer projecten