Wachtwoord vergeten?

Vorige «Terug naar de lijst » Volgende

Waterbeheerplan 2009-2015

Projecten: Waterbeheerplan 2009-2015
Projecten: Waterbeheerplan 2009-2015
28/11/2008
(Opdrachtgever: Waterschap Hollandse Delta)
info@bwz-ingenieurs.nl

Het waterschap Hollandse Delta is verantwoordelijk voor het waterbeheer op de eilanden Voorne-Putten en Rozenburg, Goeree-Overflakkee, IJsselmonde, Hoeksche Waard en het Eiland van Dordrecht. Het aflopen van de geldigheidsduur van het bestaande waterbeheerplan is de aanleiding voor het opstellen van een nieuw Waterbeheerplan Hollandse Delta.

In het waterbeheerplan zijn de functietoekenning, de doelstellingen per functie en het beleid op een breed scala aan onderwerpen vastgelegd. Het waterbeheerplan bevat concrete beleidskaders die richting geven aan de uitvoering van maatregelen en werkzaamheden bij Hollandse Delta. Het is een plan op hoofdlijnen, voor de uitvoeringspraktijk is het nodig om aanvullende beleidsnota's per onderwerp uit te brengen in de planperiode. Deze onderwerpen worden benoemd in het waterbeheerplan.

 

Nieuw in dit waterbeheerplan is de verankering van waterlichamen, doelen, maatregelen en kosten voor de Kaderrichtlijn Water (KRW) voor de periode 2009-2015. Dit zijn maatregelen die met een resultaatsverplichting zullen worden opgenomen in de stroomgebiedbeheerplannen voor Rijn en Maas.

 

BWZ Ingenieurs heeft van waterschap Hollandse Delta opdracht gekregen (interim) de projectleiding van dit project te verzorgen. Tevens is invulling gegeven aan het schrijven en redactie. Het waterbeheerplan is in goed overleg en met brede inbreng vanuit de waterschapsorganisatie inhoud gegeven. Het plan is op tijd opgeleverd voor (bestuurlijke) behandeling en besluitvorming. Vanaf 2009 komt het plan in de inspraak, waarvoor het nog een definitieve opmaak krijgt.

functies_voor_watersystemen.pdf


Bookmark and Share

Selecteer projecten