Wachtwoord vergeten?

Vorige «Terug naar de lijst » Volgende

Uitwerken Watergebiedsplan Zegveld en Oud-Kamerik

Projecten: Uitwerken Watergebiedsplan Zegveld en Oud-Kamerik
Projecten: Uitwerken Watergebiedsplan Zegveld en Oud-Kamerik
31/12/2008
(Opdrachtgever: Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden)
info@bwz-ingenieurs.nl

In het Watergebiedsplan Zegveld en Oud-Kamerik is een voorgenomen peilbesluit opgenomen voor diverse peilgebieden. In elk peilgebied zijn verschillende werkzaamheden voorzien. Voordat bijvoorbeeld het waterpeil in peilgebied 5F kan worden verlaagd, zal eerst de collectieve hoogwatervoorziening langs de Hoofdweg (westzijde dorpskern Zegveld, gemeente Woerden) en de bijbehorende kunstwerken moeten worden gerealiseerd. De hoogwatervoorziening doorsnijdt de huidige hoofdafvoer in de polder. Er zal een goede koppeling moeten blijven tussen de landbouwpeilgebieden aan weerszijden van de Hoofdweg. Daarvoor worden nieuwe watergangen gegraven en verbreed.

 

BWZ Ingenieurs heeft voor hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden een civieltechnisch adviseur ingezet voor de technische uitwerking van o.a. Watergebiedsplan Zegveld. De inzet heeft betrekking gehad op werkvoorbereiding, tekenwerk, kostenramingen, bestekken schrijven en aanbesteden.

woerden40610foto.jpg
Bookmark and Share

Selecteer projecten