Wachtwoord vergeten?

Vorige «Terug naar de lijst » Volgende

Slimmenwetering

Projecten: Slimmenwetering
Projecten: Slimmenwetering
12/12/2011
(Opdrachtgever: Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden)

Door het veenweidegebied ten noorden van Zegveld in de gemeente Woerden loopt een hoofdwatergang van HDSR, de Slimmenwetering. Er was al tijden lang een vernauwing van de Slimmenwetering door een betonnen brug bij een oude woonboerderij. Om deze vernauwing op te heffen en de afwatering van de Slimmenwetering te verbeteren, is de watergang omgeleid. Daarnaast is er natuur gerealiseerd door het aanleggen van plasdraszones.

Door het graven van een nieuwe hoofdwatergang wordt een omleiding om de huidige vernauwing gerealiseerd. De hoofdwatergang zal van diverse oeverbeschermingen worden voorzien om het afkalven van de oevers te voorkomen. Tevens zullen er natuurvriendelijke oevers worden aangelegd, een plasdraszone en een eiland met wilgen.

 

De vrijgekomen grond is gebruikt om een aantal sloten op het terrein van de proefboerderij te dempen. De grond is hier met overhoogte op aangebracht. Tevens is een aantal percelen opgehoogd met de uitkomende grond.

 

Voor dit project heeft BWZ Ingenieurs het DO, bestek, aanbesteding en de directievoering & toezicht verzorgd.


Bookmark and Share

Selecteer projecten