Wachtwoord vergeten?

Vorige «Terug naar de lijst » Volgende

Opstellen IBC's Waterschap Hollandse Delta

Projecten: Opstellen IBC's Waterschap Hollandse Delta
Projecten: Opstellen IBC's Waterschap Hollandse Delta
04/04/2014
(Opdrachtgever: Waterschap Hollandse Delta)

Waterschap Hollandse Delta heeft BWZ Ingenieurs opdracht verleend voor het uitwerken van vijf variantenstudies voor het oplossen van de NBW-opgave in vier peilvakken en de KRW-opgave in één waterlichaam. Het doel van de opdracht was het in kaart brengen van de mogelijke maatregelen om de opgaven op te lossen en het adviseren over een voorkeursvariant per gebied. De uitwerking hiervan is per gebied vastgelegd in een Initiële Businesscase.

Een Initiële Businesscase (IBC) onderbouwt de zakelijke rechtvaardiging van het project, de bijdrage aan de doelralisatie en nut en noodzaak van de beoogde investering. Daarnaast bevat een IBC informatie die noodzakelijk is voor een projectmatige aanpak van de gekozen maatregel. Het eindproduct per gebied/maatregel is een volledig ingevulde IBC, inclusief SSK-kostenraming, urenraming op rollen en planning, voorbereiding en uitvoering van het betreffende project.
Bookmark and Share

Selecteer projecten