Wachtwoord vergeten?

Vorige «Terug naar de lijst

Onderzoek waterkwaliteitsproblemen Gaatkensplas

Projecten: Onderzoek waterkwaliteitsproblemen Gaatkensplas
Projecten: Onderzoek waterkwaliteitsproblemen Gaatkensplas
31/12/2008
(Opdrachtgever: Waterschap Hollandse Delta)
info@bwz-ingenieurs.nl

Op het eiland IJsselmonde is vanaf 2000 een groot plassenstelsel aangelegd als onderdeel van de VINEX-locatie Midden-IJsselmonde. De VINEX-locatie bestaat uit de deelplannen Carnisselanden (gemeente Barendrecht) en Portland (gemeente Albrandswaard). De Gaatkensplas en Koedoodse plas vormen één plassenlint langs de westzijde van de woonwijken. De Koedoodse plas is per mei 2008 in zijn geheel gerealiseerd zoals ontworpen. Na een aantal jaren van goede waterkwaliteit hebben zich in 2006 en 2007 grote problemen voorgedaan met zuurstofloosheid, vissterfte en algengroei en -bloei. Het waterschap Hollandse Delta heeft een grote extra inzet geleverd om de problemen te verminderen en te voorkomen.

 

Vanwege de beperkingen in de aanwezige infrastructuur heeft zowel in 2006 als in 2007 verversing van het water van de Gaatkensplas met rivierwater plaatsgevonden. Door een waterlaag af te laten van de plas en zuurstofrijk rivierwater in te laten is verdere verslechtering van de waterkwaliteit voorkomen. In 2007 heeft dit ruim 10 keer plaatsgevonden. Dit betreft een beheersituatie die Hollandse Delta alleen acceptabel acht voor incidentele (calamiteuze) omstandigheden. Daarom is een onderzoek uitgevoerd met de volgende doelstelling:

 

Bepaal de oorzaak van de achteruitgang van de waterkwaliteit, geef de maatregel(en) en voorziening(en) aan om het probleem duurzaam te voorkomen en werk deze zodanig uit dat na besluitvorming de uitvoering snel kan plaatsvinden. De maatregel(en) moet(en) passen binnen de oorspronkelijke doelstellingen van de Gaatkensplas en Koedoodse plas en ook in het eindbeeld van de watervoorziening van IJsselmonde.

 

BWZ Ingenieurs heeft in 2008 de projectleiding verzorgd voor het onderzoek naar de waterkwaliteitsproblemen in Gaatkensplas voor waterschap Hollandse Delta. Het rapport is eind 2008 opgeleverd.
Bookmark and Share

Selecteer projecten