Wachtwoord vergeten?

Vorige «Terug naar de lijst » Volgende

Oevervegetatie in de Rotte

Projecten: Oevervegetatie in de Rotte
Projecten: Oevervegetatie in de Rotte
Projecten: Oevervegetatie in de Rotte
Projecten: Oevervegetatie in de Rotte

Om te voldoen aan de doelstellingen uit de Kader Richtlijn Water staat het Hoogheemraadschap van Schieland en de Krimpenerwaard voor de opgave om 10 hectare extra oevervegetatie in de Rotte te ontwikkelen. Bureau Waardenburg en BWZ Ingenieurs hebben binnen het raamcontract Integrale Technische advisering opdracht gekregen deze opgave verder uit te werken.

Het doel van de Europese opgave is dat vijf van de tien hectare vóór 2015 is aangelegd en de andere vijf hectare daarna. Hiervoor moet allereerst worden bepaald welke maatregelen op welke locatie moeten worden getroffen en welk prijskaartje daaraan hangt. Dit doen wij onder andere door de oevers te laten inmeten en door een ecologische quick scan uit te voeren in het kader van de Flora- en faunawet. Vervolgens stellen wij principeprofielen op die enerzijds zo goed mogelijk bijdragen aan de gewenste waterkwaliteitsverbetering en anderzijds niet meer publieke middelen vereisen dan nodig is om de doelen te bereiken. Per oevertraject wordt tenslotte bekeken welk principeprofiel hier het beste past. Bij het ontwerp is rekening gehouden met het uitbreiden van waardevolle zeggevegetaties, ontwikkeling van ondergedoken en drijvende waterplanten en soorten als rivierdonderpad en watervleermuis.
Bookmark and Share

Selecteer projecten