Wachtwoord vergeten?

Vorige «Terug naar de lijst » Volgende

Normkosten voor ecologisch slootbeheer

Projecten: Normkosten voor ecologisch slootbeheer
Projecten: Normkosten voor ecologisch slootbeheer
01/06/2008
(Opdrachtgever: Zuid-Hollands Landschap)

Stichting Het Zuid-Hollands Landschap heeft aan Bureau Waardenburg de opdracht verleend om een evaluatie uit te voeren van het ecologisch verantwoord schoonmaken van sloten in veenweidegebieden. BWZ Ingenieurs heeft een bijdrage geleverd in het calculeren en vergelijken van de kosten van de diverse werkwijzen.

 

Geconcludeerd is onder andere dat het tijdstip van slootschoning en fasering in schoning een groter effect hebben op natuurwaarden dan het type methode. Zowel de maaikorf als de ecoreiniger leveren de minste schade op voor flora en fauna, waarbij de ecoreiniger het beste resultaat oplevert en tevens goedkoper is dan de maaikorf. Het gebruik van de ecoreiniger wordt echter in de veenweidegebieden beperkt door de sterke oevervegetatie-ontwikkeling (voedselrijke omstandigheden) en deels door de oevermorfologie (steile oevertaluds).

baggeren_in_de_polder_dbu_(7).jpg
Bookmark and Share

Selecteer projecten