Wachtwoord vergeten?

Vorige «Terug naar de lijst » Volgende

Natuurontwikkeling Wolvenpolder

Projecten: Natuurontwikkeling Wolvenpolder
Projecten: Natuurontwikkeling Wolvenpolder
20/10/2013
(Opdrachtgever: Aannemingsbedrijf C.M. Baars & Zn)

Dienst Landelijk Gebied heeft namens Projectbureau Deltanatuur het project Natuurontwikkeling Wolvenpolder als UAV-gc contract in de markt gezet. Make-Ways, een combinatie van Aannemingsbedrijf C.M. Baars & Zn., BWZ Ingenieurs, de Roo wegenbouw en A.H. Vrij, heeft het werk gegund gekregen. De inrichting van de Wolvenpolder wordt gerealliseerd met medefinanciering van het Europese subsidieprogramma INTERREG IV 2 A Zeeën/Balance. 

De Wolvenpolder is een 40 hectare groot landbouwgebied bij Spijkenisse. In 1999 heeft de provincie Zuid-Holland de polder begrensd als nieuwe natuur. In de toekomst moet zich hier een binnendijks moeras ontwikkelen met een mozaïek aan zoet water, rietland en ruigte, bloemrijk grasland en struweel. Ook is er plaats voor recreatief medegebruik. In november 2013 is het werk buiten gereed.

BWZ Ingenieurs heeft Baars op verschillende gebieden ondersteund met de uitvoeringsvoorbereiding en het proces- en projectmanagement. Wij hebben onder andere de volgende werkzaamheden en taken uitgevoerd:

- opstellen uitvoeringsontwerp
- objectontwerpen
- verificatie ontwerpen
- vergunningenmanagement
- proces- en projectmanagement
- beheerplan
Bookmark and Share

Selecteer projecten