Wachtwoord vergeten?

Vorige «Terug naar de lijst » Volgende

Metingen water- en stoffenbalans

Projecten: Metingen water- en stoffenbalans
Projecten: Metingen water- en stoffenbalans
Projecten: Metingen water- en stoffenbalans
Projecten: Metingen water- en stoffenbalans
Projecten: Metingen water- en stoffenbalans
14/06/2013
(Opdrachtgever: Waterschap Brabantse Delta)

De waterschappen Brabantse Delta, De Dommel en Aa en Maas voeren samen met Wageningen Universiteit en de STOWA een innovatief onderzoeksproject uit, om effectieve maatregelen te bepalen tegen blauwalgen in stadswateren. BWZ Ingenieurs heeft proeven uitgevoerd waarbij de afstroming en infiltratie van regenwater werd gesimuleerd. Aan de hand van de resultaten is bepaald hoeveel nutriënten via regenwater in het oppervlaktewater terechtkomen.
Bookmark and Share

Selecteer projecten