Wachtwoord vergeten?

Vorige «Terug naar de lijst » Volgende

Lovendaalsingel Grave

Projecten: Lovendaalsingel Grave
Projecten: Lovendaalsingel Grave
Projecten: Lovendaalsingel Grave
Projecten: Lovendaalsingel Grave
Projecten: Lovendaalsingel Grave
Projecten: Lovendaalsingel Grave
Projecten: Lovendaalsingel Grave
Projecten: Lovendaalsingel Grave
31/12/2015
(Opdrachtgever: Gemeente Grave)

Gemeente Grave en Waterschap Aa en Maas willen de waterkwaliteit en de beleving van de singel achter de G.W. Lovendaalsingel in Grave verbeteren. De waterkwaliteit is hier erg slecht door een hoge concentratie aan voedingstoffen. Dit leidt onder andere tot vissterfte en blauwalgenproblematiek.


Wij ondersteunen de gemeente bij de voorbereiding en uitvoering van de te nemen inrichtingsmaatregelen met de volgende activiteiten:

 • uitzetten en uitvoeren van vooronderzoeken
 • opstellen ontwerp
 • afstemming met de omgeving
 • aanvragen van vergunningen
 • opstellen RAW-bestek en kostenraming
 • aanbestedingsprocedure
 • directievoering en toezicht

 

In het door ons opgestelde concept ontwerp zijn de volgende inrichtingsmaatregelen opgenomen:

 • baggeren slib
 • verwijderen beplanting
 • aanleg natuurvriendelijke oevers
 • zichtbaar maken oude vestingwerken

Met het uitvoeren van deze maatregelen verwachten wij dat de waterkwaliteit toeneemt. De nalevering van fosfaat vanuit de waterbodem vermindert, de fosfaatbelasting door bladval vermindert en de habitatgeschiktheid voor vissen neemt toe. Tevens versterken de maatregelen het cultuurhistorische karakter van de locatie (zichtbaar maken contouren oude vestingwerken) en verbetert de toegankelijkheid van de visplek.

 

Gemeente Grave hecht veel waarde aan informatieverstrekking naar de projectomgeving. De direct aanwonenden zijn persoonlijk geïnformeerd over de werkzaamheden. Ook is een informatiebiieenkomst georganiseerd.


Lees hier verder over archeologische vondsten tijdens de uitvoering.
Bookmark and Share

Selecteer projecten