Wachtwoord vergeten?

Vorige «Terug naar de lijst » Volgende

Loovevijvers Someren

Projecten: Loovevijvers Someren
Projecten: Loovevijvers Someren
Projecten: Loovevijvers Someren
Projecten: Loovevijvers Someren
Projecten: Loovevijvers Someren
Projecten: Loovevijvers Someren
31/12/2015
(Opdrachtgever: Gemeente Someren)

De Loovevijvers in de gemeente Someren hebben in de afgelopen jaren regelmatig last gehad van blauwalgengroei.  De bewoners van de omliggende  woonwijken maken zich onder andere zorgen over de gezondheidsrisico’s die de blauwalgen met zich meebrengen. De gemeente wil daarom inzicht krijgen in de mogelijkheden om dit waterkwaliteitsprobleem structureel aan te pakken.

Voor een onderbouwde keuze van de gewenste uitvoeringsmaatregelen heeft de gemeente aan BWZ Ingenieurs gevraagd om een watersysteem- en bronnenanalyse uit te voeren en advies te geven over de mogelijke maatregelen voor aanpak van de blauwalgen­overlast. De watersysteem- en bronnenanalyse geeft inzicht in het huidige functioneren van de vijvers en de omvang van de nutriëntenbelasting vanuit de verschillende belastingsbronnen. Als onderdeel van de watersysteemanalyse hebben wij o.a. een veldbezoek uitgevoerd en een waterbalans van de vijvers uitgewerkt. Wij hebben de methode van de ecologische sleutelfactoren gehanteerd. Daarbij is de nutriëntenbelasting van de vijvers afgezet tegen de berekende kritische belasting. Ook hebben wij gekeken naar foutieve rioolaansluitingen op het hemelwaterafvoerriool en hebben wij de kwaliteit van de waterbodem onderzocht.

Als vervolg op de watersysteem- en bronnenanalyse werken wij uit welke maatregelen denkbaar zijn voor aanpak van de blauwalgenoverlast, met een inschatting van haalbaarheid, effectiviteit en kosten. Dit vormt de basis voor ons advies over de gewenste voorkeursmaatregel(en).

Bookmark and Share

Selecteer projecten