Wachtwoord vergeten?

Vorige «Terug naar de lijst » Volgende

Inrichting collectieve hoogwaterzone Meije

Projecten: Inrichting collectieve hoogwaterzone Meije
09/11/2010
(Opdrachtgever: Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden)

Het inrichten van de collectieve hoogwatervoorziening langs de Meije is een project dat voortkomt uit het watergebiedsplan Zegveld & Oud-Kamerik. Dit watergebiedsplan is vastgesteld door het algemeen bestuur van Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden (HDSR) op 15 juni 2005.

 

Langs de Meije zijn tal van boerderijen en woningen gesitueerd. Met het vaststellen van het watergebiedplan is besloten dat het polderpeil in diverse peilgebieden zal worden verlaagd zodat er weer voldoende drooglegging ontstaat voor agrarisch grondgebruik. Echter, door het verlagen van het polderpeil is er kans op het ontstaan van schade aan bestaande bebouwingen langs de Meije. Om dit te voorkomen, is besloten om rondom de boerderijen en andere woningen langs de Meije een collectieve hoogwaterzone aan te leggen. Hierbij wordt door het aanbrengen van duikers, peilscheidingen, overstorten, vlotterputten en opvoerpompen een zo groot mogelijk doorgaand watersysteem ingericht langs de bebouwingen. Om het inlaten van water vanuit de Meije, en in feite dus vanuit de Nieuwkoopse Plassen, tegen te gaan is gekozen voor het aanleggen van opvoerpompen, waardoor het water vanuit de polder wordt gebruikt om de hoogwaterzone op niveau te houden. Na het inrichten van de collectieve hoogwaterzone kan het polderpeil verder verlaagd worden.

 

Voor dit project heeft BWZ Ingenieurs eerder ook het VO, DO, bestek en de aanbesteding verzorgd.


Bookmark and Share

Selecteer projecten