Wachtwoord vergeten?

Vorige «Terug naar de lijst » Volgende

Innovatieve waterberging Blauwe Poort

Projecten: Innovatieve waterberging Blauwe Poort
Projecten: Innovatieve waterberging Blauwe Poort
Projecten: Innovatieve waterberging Blauwe Poort
09/12/2016
(Opdrachtgever: Waterschap Aa en Maas)

Een innovatieve waterberging om wateroverlast bij piekbuien tegen te gaan. En een waterhouderij om water vast te houden voor benutting in droge perioden. Dat is de basis van het ontwerp dat BWZ Ingenieurs heeft gemaakt voor de Blauwe Poort Laarbeek. Het ontwerp vult de wens van het waterschap in voor klimaatadaptatie van het gebied aan toekomstige klimaatgerelateerde risico's.

In 2015 is Waterschap Aa en Maas, samen met haar partners waaronder de gemeente Laarbeek, gestart met het project Blauwe Poort Laarbeek. Dit project heeft betrekking op het gebied ten noordoosten van Beek en Donk en is er op gericht om in een integrale gebiedsontwikkeling meerdere doelen te realiseren zoals beekherstel, aanleg ecologische verbindingszone, oplossen wateroverlast en realiseren waterberging, inpassen ‘innovatieve waterhouderij’, realiseren recreatieve fiets- en wandelverbindingen en versterken cultuurhistorische en landschappelijke waarden.

BWZ is gevraagd om het definitief ontwerp en projectplan Waterwet op te stellen voor de realisatie van de waterberging, ‘waterhouderij’ en recreatieve voorzieningen langs de N279, onderdeel van het project Blauwe Poort Laarbeek. De waterberging is nodig om (toekomstige) wateroverlast in het gebied tegen te gaan (piekberging). Naast waterberging ter voorkoming van wateroverlast, is het streven ook om een ‘waterhouderij’ te realiseren, waarmee water wordt vastgehouden voor benutting in droge perioden. Deze ontwikkeling vormt belangrijke bijdrage aan de klimaatadaptatie voor toekomstige klimaatgerelateerde risico’s zoals een toename van droge perioden en waterschaarste. Naast het klimaatbestendig maken van de ruimtelijke inrichting is een passende landschappelijke inpassing van groot belang, waarbij het concept van Laarbeek als Waterpoort van de Peel meer zichtbaar wordt.

Peter van Dijk, bestuurslid bij waterschap Aa en Maas: “Behalve het opvangen van water in perioden van wateroverlast, zal ook het water worden vastgehouden voor droge perioden. Deze ontwikkeling is belangrijk voor de agrarische sector, omdat de verwachting is dat klimaatverandering onder andere zal leiden tot toename van droge perioden. Bijzonder is dat hier met piek- en seizoenberging wordt toegewerkt naar een duurzaam watersysteem en als een van de eerste in Nederland ook zo in de praktijk wordt uitgevoerd”.

Wethouder Briels van de gemeente Laarbeek vult aan: “Binnen het project valt ook het realiseren van recreatieve voorzieningen, zoals wandel- en fietspaden met aansluiting op het knooppuntennetwerk. Zo maken we het gebied en het water hierin aantrekkelijk en bereikbaar en geven we invulling aan onze ambitie als Waterpoort van de Peel. Bovendien past het project ook prima binnen ons streven om op een duurzame manier met onze omgeving en dus ook met ons water om te gaan.” (bron)

Lees op de website van Waterschap Aa en Maas meer over het project Blauwe Poort Laarbeek.


Bookmark and Share

Selecteer projecten