Wachtwoord vergeten?

Vorige «Terug naar de lijst » Volgende

Hoogwaterproblematiek Brabantse Kanalen

Projecten: Hoogwaterproblematiek Brabantse Kanalen
Projecten: Hoogwaterproblematiek Brabantse Kanalen
Projecten: Hoogwaterproblematiek Brabantse Kanalen
Projecten: Hoogwaterproblematiek Brabantse Kanalen
Projecten: Hoogwaterproblematiek Brabantse Kanalen
Projecten: Hoogwaterproblematiek Brabantse Kanalen
Projecten: Hoogwaterproblematiek Brabantse Kanalen
Projecten: Hoogwaterproblematiek Brabantse Kanalen
Projecten: Hoogwaterproblematiek Brabantse Kanalen
Projecten: Hoogwaterproblematiek Brabantse Kanalen
20/12/2012
(Opdrachtgever: Waterschap Aa en Maas)

In dit onderzoek hebben wij in samenwerking met Rijkswaterstaat en drie waterschappen de hoogwaterproblematiek van het  Wilhelminakanaal en de Zuid-Willemsvaart uitgewerkt en mogelijke oplossingsrichtingen naast elkaar gezet en beoordeeld. Het gaat dan onder andere om het realiseren van extra waterberging, het uitbreiden van de afvoercapaciteit van de kanalen of het stremmen van de scheepvaart. Op basis van de kosteneffectiviteit van de verschillende oplossingsrichtingen is een voorkeursstrategie uitgewerkt voor het omgaan met hoogwatersituaties op de kanalen.


Bookmark and Share

Selecteer projecten