Wachtwoord vergeten?

Vorige «Terug naar de lijst » Volgende

Herinrichting Plas Zetten

Projecten: Herinrichting Plas Zetten
25/03/2014
(Opdrachtgever: Grondbalans)

Grondbalans, gespecialiseerd in grondstromen, heeft in samenwerking met BWZ Ingenieurs met succes ingeschreven op de opdracht van Waterschap Rivierenland voor een exploitatie- en herinrichtingsplan voor de oude zandwinput bij Zetten. BWZ Ingenieurs heeft in de aanbestedingsfase een inrichtingsplan opgesteld dat nog verder uitgewerkt wordt. Speerpunten in het plan zijn het faciliteren van de vissers die de plas gebruiken en het creëren van rust- en leefgebieden voor water- en moerasvogels. Het inrichtingsplan wordt dusdanig opgesteld dat het dient als onderbouwing bij de Bbk-melding.

 

BWZ Ingenieurs voert diverse werkzaamheden uit voor dit project, zoals:

- diverse inventarisatiewerkzaamheden (terrein, kabels en leiding, flora en fauna, profielen)

- opstellen inrichtingsplan Bbk

- opstellen veiligheids- en gezondheidsplan

- opstellen monitoringsplan

- opstellen beheer- en onderhoudsplan

- opstellen en bijhouden risicodossier

- voeren van gesprekken met betrokken partijen

- uitwerken van diverse onderdelen van de Nota Bodembeheer

- aanvragen vergunningen en ontheffingen

 

Communicatie speelt een belangrijke rol in het project. Plas Zetten wordt namelijk gebruikt door een hengelsportvereniging. Daarnaast staat er een hoogspanningsmast van Tennet naast de plas. Met beide partijen wordt overleg gevoerd om hun eisen en wensen goed te integreren in het inrichtingsplan.
Bookmark and Share

Selecteer projecten