Wachtwoord vergeten?

Vorige «Terug naar de lijst » Volgende

Flexibel peilbeheer Binnenmaas

Projecten: Flexibel peilbeheer Binnenmaas
13/06/2014
(Opdrachtgever: Waterschap Hollandse Delta)

In opdracht van Waterschap Hollandse Delta hebben wij, samen met onze partner Bureau Waardenburg, een haalbaarheidsstudie uitgevoerd van de maatregel peilverlaging in de KRW waterlichamen Binnenbedijkte Maas en Boezemvliet. Doel van het onderzoek is inzicht te krijgen in zowel de technische haalbaarheid en kosten als het effect van de maatregel op de KRW doelen.

Ten behoeve van de haalbaarheidsstudie is het historisch peilverloop in combinatie met chemische en ecologische waterkwaliteitsparameters geanalyseerd. Op basis van deze analyse zijn drie mogelijke varianten van peilverlaging beschreven, variërend in omvang, periode en de wijze waarop het peil wordt verlaagd. Vervolgens zijn van de drie varianten de technische haalbaarheid en de effecten op waterkwaliteit / KRW-score bepaald. Op basis van deze effectanalyse is in beeld gebracht welke maatregelen moeten worden uitgevoerd, met welke omvang en kosten, om negatieve effecten van aangepast peilbeheer te voorkomen, beheersen en te minimaliseren.

Tot slot is een afweging van de drie varianten gemaakt, welke samen met Waterschap Hollandse Delta is besproken en vervolgens tot advies is uitgewerkt.
Bookmark and Share

Selecteer projecten