Wachtwoord vergeten?

Vorige «Terug naar de lijst » Volgende

Evaluatie beheer Lage Raam

Projecten: Evaluatie beheer Lage Raam
Projecten: Evaluatie beheer Lage Raam
27/02/2009
(Opdrachtgever: Waterschap Aa en Maas)
info@bwz-ingenieurs.nl

BWZ Ingenieurs en Bureau Waardenburg hebben gezamenlijk invulling gegeven aan een evaluerende studie naar het beheer van de Lage Raam. Een beek in het beheersgebied van waterschap Aa en Maas, de opdrachtgever voor dit onderzoek.

 

Doel van dit project is het krijgen van inzicht in de effecten van beheer en onderhoud op het ecologisch functioneren van het watersysteem. Sinds 1997 is er (vrijwel) geen beheer en onderhoud meer gepleegd op de sterk overgedimensioneerde Raam. De effecten hiervan op ecologie in relatie tot waterkwaliteit, waterbeheersing, profielontwikkeling en beheerkosten zijn in beeld gebracht.

 

BWZ Ingenieurs heeft onderzocht of er opstuwing optreedt. Voor twee trajecten is vastgesteld dat er geen opstuwing optreedt bij de huidige begroeiing of maximale begroeiing. Om de natuurdoelen in deze beek te behalen zal de stroomsnelheid moeten worden verhoogd, dus het doorstroomprofiel moet worden verkleind door herinrichting.

 
Bookmark and Share

Selecteer projecten