Wachtwoord vergeten?

Vorige «Terug naar de lijst » Volgende

Effectenstudie Wilnisse Bovenlanden

Projecten: Effectenstudie Wilnisse Bovenlanden
Projecten: Effectenstudie Wilnisse Bovenlanden
Projecten: Effectenstudie Wilnisse Bovenlanden
Projecten: Effectenstudie Wilnisse Bovenlanden
Projecten: Effectenstudie Wilnisse Bovenlanden
Projecten: Effectenstudie Wilnisse Bovenlanden
Projecten: Effectenstudie Wilnisse Bovenlanden
01/03/2013
(Opdrachtgever: Dienst Landelijk Gebied)

Voor de Wilnisse Bovenlanden, gelegen op de grens van de provincies Utrecht en Zuid-Holland, zijn al langere tijd plannen in ontwikkeling om het gebied in te richten voor natuur. Onderdeel van de plannen is het invoeren van natuurlijk peilbeheer. Omdat hier nog verschillende vraagpunten over leven, is aan belanghebbenden toegezegd dat hier apart onderzoek naar wordt uitgevoerd. BWZ Ingenieurs heeft dit onderzoek in opdracht van de Dienst landelijk Gebied uitgewerkt.

In het onderzoek is het bestaande watersysteem in beeld gebracht en is een inschatting gemaakt van de hydrologische effecten van invoering van natuurlijk peilbeheer en de gevolgen hiervan voor de verschillende functies in en om het gebied. Als onderdeel van het onderzoek is een NBW-toets uitgewerkt, zijn berekeningen uitgevoerd met een waterbalansmodel en zijn analyses uitgevoerd met het Waternood-instrumentarium.
Bookmark and Share

Selecteer projecten