Wachtwoord vergeten?

Vorige «Terug naar de lijst » Volgende

DO en grondwatermonitoring De Lier

Projecten: DO en grondwatermonitoring De Lier
Projecten: DO en grondwatermonitoring De Lier
Projecten: DO en grondwatermonitoring De Lier
Projecten: DO en grondwatermonitoring De Lier
14/08/2014
(Opdrachtgever: Hoogheemraadschap van Delfland)

In De Lier is bij hevige piekbuien sprake van wateroverlast. Dit bleek wel tijdens de piekbuien van oktober 2013. Om wateroverlast te voorkomen is extra waterberging noodzakelijk, bij voorkeur dicht bij of in de kern. In de groenzone langs de N223 is ruimte gevonden voor de realisatie van deze waterberging.

In opdracht van Hoogheemraadschap van Delfland is door BWZ Ingenieurs een aantal vooronderzoeken uitgevoerd. Vervolgens is door BWZ, op basis van het programma van eisen en het aangepaste schetsontwerp, een definitief ontwerp van de waterberging opgesteld. Bij het definitief ontwerp is eveneens een raming gegeven met beknopte doorkijk naar het toekomstige beheer en onderhoud.

Binnen de opdracht is ook een grondwatermeetnet geïnstalleerd. Met de grondwatermonitoring is bepaald welk effect de maatregel, te weten de aanleg van de waterberging, heeft op de grondwaterstand in de omgeving.
Bookmark and Share

Selecteer projecten