Wachtwoord vergeten?

Vorige «Terug naar de lijst » Volgende

Calamiteitenbergingen in stedelijk gebied

Projecten: Calamiteitenbergingen in stedelijk gebied
Projecten: Calamiteitenbergingen in stedelijk gebied
Projecten: Calamiteitenbergingen in stedelijk gebied
Projecten: Calamiteitenbergingen in stedelijk gebied
Projecten: Calamiteitenbergingen in stedelijk gebied
02/11/2016
(Opdrachtgever: Hoogheemraadschap van Delfland)

In opdracht van de gemeente en het Hoogheemraadschap van Delfland heeft BWZ Ingenieurs kansrijke locaties voor calamiteitenbergingen uitgewerkt tot schetsontwerpen inclusief kostenraming en effectbeoordeling. Voor deze opdracht hebben wij samengewerkt met stedenbouwkundige Eric Jongen.

Vanuit klimaatadaptie hadden waterschap en gemeente de opgave om te zoeken naar bergingen met een gezamenlijke minimale capaciteit van 50.000 m3. De eerste verkenning door hen heeft geresulteerd in zeven kansrijke opties voor waterberging, die bestuurlijk commitment hebben vanuit de gemeente en het waterschap. Gemeente en waterschap streven er naar om de waterbergingen met zo groot mogelijke ruimtelijke kwaliteit in te passen in de bestaande omgeving.

Als basis voor de schetsontwerpen zijn eerst alle relevante omgevingsfactoren geïnventariseerd (k&l, milieu, eigendom, ecologie, archeologie, etc.). Vervolgens zijn mogelijke inrichtingsvarianten per locatie verkend. Met de inzet van een 'ontwerpbus' hebben wij locatiebezoeken uitgevoerd met (gebieds)deskundigen van waterschap en gemeente. Wij hebben ter plekke gekeken bij de verschillende locaties en hielden op locatie een ontwerpsessie waarbij we mogelijke inrichtingsvarianten verkenden voor realisatie van de waterberging en het realiseren van meerwaarde voor de ruimtelijke kwaliteit. De Ontwerpbus zorgde ervoor dat we mobiel waren en alle digitale faciliteiten beschikbaar hadden om informatie en ideeën uit te wisselen en vast te leggen. Door samen de locaties te bezoeken, ontstond een gezamenlijk beeld van deze locaties. Dit was het vertrekpunt om tot reële en kansrijke oplossingen te komen.

De opdracht heeft geresulteerd in 17 inrichtingsvarianten voor uiteindelijk acht locaties. De inrichtingsvarianten zijn onderbouwd met SSK-ramingen en effectbeoordelingen. Tijdens de tweede ontwerpsessie zijn door ons op overzichtelijke wijze zijn de kosten, bergingsmogelijkheden en verdienmogelijkheden van de varianten op een rijtje gezet.

De voorkeursvariant per locatie is tot schetsontwerp uitgewerkt. Op basis hiervan gaan gemeente en hoogheemraadschap een onderbouwde keuze maken voor de definitieve locaties voor calamiteitenbergingen. De opdracht is naar volle tevredenheid van onze opdrachtgevers uitgevoerd:

"Mijn complimenten voor de bijeenkomst van gisteren. Wat een geweldige voorbereiding en werk hebben jullie geleverd! Ik heb zelden een zo integrale sessie meegemaakt, waarin iedereen zijn bijdrage kon leveren, op verschillend vlak. En waarbij we EN een goed functionerend watersysteem gaan bereiken EN een stedenbouwkundig interessant ontwerp kunnen voorstellen. Wat ik heel bijzonder en fijn vind, is dat jullie echt doen wat jullie beloofd hebben."       

Projectleider Hoogheemraadschap van Delfland - 14 september 2016 - tweede ontwerpsessie
Bookmark and Share

Selecteer projecten