Wachtwoord vergeten?

Vorige «Terug naar de lijst » Volgende

Bemalingsadvies A4 Midden Delfland

Projecten: Bemalingsadvies A4 Midden Delfland
26/10/2012
(Opdrachtgever: A4all)

Tussen Delft en Schiedam wordt een circa 10 km lang snelwegtracé aangelegd, de A4 Midden Delfland. Voor de aanleg is het nodig om grondwater te onttrekken, te lozen, te retourneren en ontlastbemaling toe te passen. In samenwerking met A4all is een uitgebreid bemalingsadvies opgesteld.

Als onderdeel van het bemalingsadvies is in MicroFEM een variantenstudie uitgevoerd en is een regionaal grondwatermodel gemaakt waarmee berekeningen zijn uitgevoerd om het verwachte waterbezwaar en het effect van de onttrekking op de grondwaterstand te berekenen.

Verder is een risicoanalyse uitgevoerd en is een monitoringsplan met beheersmaatregelen opgesteld.

Op basis van de berekeningen is een vergunning aangevraagd voor het onttrekken en retourneren van grondwater. Het bemalingsadvies is gebruikt als onderbouwing van de vergunningaanvraag in het kader van de Waterwet.
Bookmark and Share

Selecteer projecten