Wachtwoord vergeten?

Vorige «Terug naar de lijst » Volgende

A-priori analyse dijkveiligheid

Projecten: A-priori analyse dijkveiligheid
Projecten: A-priori analyse dijkveiligheid

Binnen de verkenningsfase van het HWBP dijkversterkingsproject KIJK (Krachtige IJsseldijken Krimpenerwaard) hebben we, in samenwerking met CRUX, Deltares, Fugro, GreenRivers en in opdracht van het Hoogheemraadschap Schieland en Krimpenerwaard, een benadering van de dijkveiligheid uitgevoerd volgens de bewezen sterkte werkwijze. Binnen deze werkwijze doorliepen we de eerste stap: de a-priori analyse. Doel van deze analyse was meer inzicht te krijgen in de spreiding van en de onzekerheid in de stabiliteitsresultaten. Daartoe zijn probabilistische analyses van de stabiliteitstoets uitgevoerd. Een volgende stap is de bewezen sterkte analyses, waarin de observatie gemodelleerd wordt en de toets en observaties gecombineerd worden tot een nieuwe inschatting van de faalkans.

De A-priori analyse houdt in dat allereerst een representatieve semi-probabilistische stabiliteitssom in D-GeoStability wordt gemaakt. Bij de schematisatie wordt gekeken naar geometrie, laagopbouw, geohydrologie (waterlijnen), schuifsterkte parameters en overige schematisatiekeuzes. In deze som wordt gerekend met karakteristieke of rekenwaarden.

In de probabilistische toetsanalyse wordt op de gemaakte schematisatie voortgeborduurd, waarbij echter voor de schuifsterkteparameters, grensspanningen en waterspanningsparameters een gemiddelde en spreiding (standaarddeviatie) wordt gebruikt.

Het uiteindelijke doel van deze exercitie was het bijstellen van de faalkans voor delen van KIJK, waarmee het ontwerp wordt aangepast.

 

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met:

Ir. L. (Levinus) Boxhoorn

verstuur een email
Bookmark and Share

Selecteer projecten