Wachtwoord vergeten?

Vorige «Terug naar de lijst » Volgende

Ontwerp faunapassage Krakelingweg

Projecten: Ontwerp faunapassage Krakelingweg
Projecten: Ontwerp faunapassage Krakelingweg
18/09/2015
(Opdrachtgever: Gemeente Zeist)

Onder de Krakelingweg liggen drie faunapassages als mitigatie voor de werkzaamheden aan en de barrièrewerking van deze nieuwe uitvalsweg. Specifieke doelsoorten die hiervan gebruik kunnen maken zijn hazelworm, amfibieën en kleine zoogdieren. Eén faunapassage is nog niet in gebruik, omdat de bovengrondse aansluiting tijdens de aanleg in 2012 aan één zijde niet gerealiseerd kon worden. Gemeente Zeist heeft BWZ Ingenieurs gevraagd hiervoor een oplossing uit te werken.

Na een gezamenlijk veldbezoek met de gemeente en de betrokken Stichting Milieuzorg Zeist hebben wij een ontwerp opgesteld. Behoud van de monumentale bomenlaan was hierbij een randvoorwaarde. De bijbehorende SSK-raming geeft inzicht in de kosten van de aanpassing van de faunapassage en de directe omgeving.

In 2014 hebben wij voor de drie faunapassages al een voorstel gedaan om deze beter te laten functioneren ... lees meer


Bookmark and Share

Selecteer projecten