Wachtwoord vergeten?

Vorige «Terug naar de lijst » Volgende

Visie Zuidrand Groene Hart

Projecten: Visie Zuidrand Groene Hart

De Zuidrand van het Groene Hart is een gebied dat de kwaliteiten bezit van het Alblasserwaardse veenweidelandschap. Door de nabijheid van het stedelijk gebied en recente ontwikkelingen (bijvoorbeeld de Betuweroute) is een situatie ontstaan die aandacht behoeft, zowel ruimtelijk als functioneel.

 

De visie biedt een ontwikkelingskader voor de samenhang binnen de Zuidrand en gaat specifiek in op recreatieve knooppunten, onderlinge verbindingen en stad-landrelaties. De betrokkenheid van de Regio Alblasserwaard - Vijfheerenlanden, de Regio Drechtsteden en de Provincie Zuid-Holland bij het planproces was zeer groot. Wanneer in vervolg op de Visie Zuidrand Groene Hart snel doorgepakt wordt, kan het ontstane positieve klimaat benut worden voor een kwalitatief hoogstaande ontwikkeling van de Zuidrand.


Bookmark and Share

Selecteer projecten