Wachtwoord vergeten?

Vorige «Terug naar de lijst » Volgende

Ontsnipperende maatregelen voor fauna in Flevoland

Projecten: Ontsnipperende maatregelen voor fauna in Flevoland
12/12/2011
(Opdrachtgever: Bureau Waardenburg)

Provincie Flevoland heeft in 2009 een ontsnipperingsstudie laten uitvoeren. Hierbij is op basis van de Ecologische Hoofdstructuur (EHS) bepaald welke faunapassages op welke plaatsen nodig zijn. De passages zijn bedoeld voor soorten als rugstreeppad, das, bommmarter, bunzing, hermelijn en wezel. Door een inventarisatie ter plaatse heeft Bureau Waardenburg aangegeven waar de faunapassages exact moeten komen.

 

Wij hebben de diverse faunapassages technisch uitgewerkt in een Voorlopig Ontwerp en een Definitief Ontwerp. Op basis van het Definitief Ontwerp hebben wij vervolgens de uitvoeringskosten inzichtelijk gemaakt.
Bookmark and Share

Selecteer projecten