Wachtwoord vergeten?

Vorige «Terug naar de lijst » Volgende

Natuurinrichting Wilnisse Bovenlanden

Projecten: Natuurinrichting Wilnisse Bovenlanden
Projecten: Natuurinrichting Wilnisse Bovenlanden
Projecten: Natuurinrichting Wilnisse Bovenlanden
Projecten: Natuurinrichting Wilnisse Bovenlanden
Projecten: Natuurinrichting Wilnisse Bovenlanden
Projecten: Natuurinrichting Wilnisse Bovenlanden
Projecten: Natuurinrichting Wilnisse Bovenlanden
Projecten: Natuurinrichting Wilnisse Bovenlanden
Projecten: Natuurinrichting Wilnisse Bovenlanden
Projecten: Natuurinrichting Wilnisse Bovenlanden
Projecten: Natuurinrichting Wilnisse Bovenlanden
Projecten: Natuurinrichting Wilnisse Bovenlanden
Projecten: Natuurinrichting Wilnisse Bovenlanden
Projecten: Natuurinrichting Wilnisse Bovenlanden
Projecten: Natuurinrichting Wilnisse Bovenlanden
Projecten: Natuurinrichting Wilnisse Bovenlanden
30/11/2016
(Opdrachtgever: Programmabureau Utrecht-West)

Voor de Wilnisse Bovenlanden heeft de Provincie Utrecht de doelstelling om circa 330 hectare natuur in te richten. Dit project omvat onder meer de aanleg van ruim 7 km natuurvriendelijke oevers, 25 ha plaggebieden, 20 ha op te hogen percelen, 6 km beheerpaden en diverse stuwen, peilscheidingen, duikers en wandel- en landbouwbruggen.

Hiervoor heeft BWZ Ingenieurs in 2012 een effectenstudie uitgevoerd. In februari 2014 is het DO afgerond en opvolgend is de werkvoorbereiding opgepakt, inclusief coördinatie van diverse onderzoeken. In december 2014 is het RAW-bestek afgerond en gepubliceerd voor aanbesteding.

Per februari 2015 is één van onze medewerkers gestart met de directievoering en het houden van toezicht op de uitvoeringswerkzaamheden.

In het project 'Natuurontwikkeling Wilnisse Bovenlanden' gaat het in eerste instantie om natuur- en waterdoelen. De natuurdoelen betreffen het realiseren van de provinciale EHS met de typen nat schraalland, kruiden- en faunarijk grasland en vochtig weidevogelgrasland. Ook worden natuurvriendelijke oevers aangelegd in het kader van de Kaderrichtlijn Water.

Vanwege het broedseizoen werden buiten niet direct na gunning aan de aannemer werkzaamheden uitgevoerd. “Binnen” was het project echter reeds in volle gang! Diverse aangeleverde stukken zijn gecontroleerd, waaronder het plan van aanpak, saneringsplan, KVGM-plan en werkplan flora- en fauna. Ook zijn door de aannemer aan te leveren brugontwerpen en constructieberekeningen nauwkeurig door ons gecontroleerd.

In verband met het opschonen van vervuilde locaties, aanbrengen van tijdelijke voorzieningen, aanbrengen van landbouwbruggen, uitvoeren van werkzaamheden per schip, etc. zijn bij diverse instanties meldingen gedaan, vergunningen verzorgd en afspraken gemaakt. Ook zijn duidelijke werkafspraken gemaakt met diverse gebiedspartijen (eigenaren en beheerders).

De oplevering van het project staat gepland voor november 2016.
Bookmark and Share

Selecteer projecten