Wachtwoord vergeten?

Vorige «Terug naar de lijst » Volgende

Moerasblokken Groot Mijdrecht Noord

Projecten: Moerasblokken Groot Mijdrecht Noord
Projecten: Moerasblokken Groot Mijdrecht Noord
Projecten: Moerasblokken Groot Mijdrecht Noord
Projecten: Moerasblokken Groot Mijdrecht Noord
Projecten: Moerasblokken Groot Mijdrecht Noord
Projecten: Moerasblokken Groot Mijdrecht Noord
Projecten: Moerasblokken Groot Mijdrecht Noord
10/12/2014
(Opdrachtgever: Provincie Utrecht)

De provincie Utrecht wil in polder Groot Mijdrecht twee moerasblokken inrichten als onderdeel van de totale natuurvisie voor het gebied. Ter voorbereiding op de uitvoering stellen wij het PvE op en werken wij een inrichtingsplan uit. Het plan moet goede condities opleveren voor de gewenste moerasontwikkeling, en passen binnen de randvoorwaarden van eerder genomen besluiten voor het gebied.

Het inrichtingsplan wordt uitgewerkt in nauwe samenwerking met de Provincie, de toekomstig natuurbeheerder, het waterschap en de gemeente. Dit is belangrijk omdat de beoogde natuurontwikkeling in voorgaande jaren volop in discussie is geweest met de streek. Daarom zijn duidelijke randvoorwaarden gesteld waaraan de inrichting dient te voldoen. De belangrijkste maatregelen voor de moerasblokken zijn het gedeeltelijk afplaggen van de bovengrond en het waterhuishoudkundig isoleren van de moerasblokken, zodat hierbinnen een eigen peilbeheer gevoerd kan worden.
Bookmark and Share

Selecteer projecten