Wachtwoord vergeten?

Vorige «Terug naar de lijst » Volgende

Kostenraming natuurcompensatie en -mitigatie doortrekking A15-A12

Projecten: Kostenraming natuurcompensatie en -mitigatie doortrekking A15-A12
01/06/2009
(Opdrachtgever: Rijkswaterstaat)
info@bwz-ingenieurs.nl

De wegen in de regio Arnhem-Nijmegen zijn al jaren overbelast. Het Rijk, provincie Gelderland en Stadsregio Arnhem-Nijmegen hebben zich in het Projectbureau ViA15 verenigd om dit probleem op te lossen. Om inzicht te krijgen in de totale kosten voor het project ViA15 (verbreding of doortrekking van rijkswegen) is Bureau Waardenburg gevraagd om de kosten voor mitigerende en compenserende maatregelen in beeld te brengen. De benodigde effectenstudies op soorten en habitattypen en het ontwikkelen van maatregelen worden door Bureau Waardenburg uitgevoerd. BWZ Ingenieurs is betrokken bij het project om de kostencomponent van de mitigerende en compenserende maatregelen in beeld te brengen aan de hand van door Rijkswaterstaat opgegeven rekenmodellen.

 

 
Bookmark and Share

Selecteer projecten