Wachtwoord vergeten?

Vorige «Terug naar de lijst » Volgende

Inventarisatie projectinitiatieven Nieuwe Hollandse Waterlinie (Diefdijk Noord)

Projecten: Inventarisatie projectinitiatieven Nieuwe Hollandse Waterlinie (Diefdijk Noord)
Projecten: Inventarisatie projectinitiatieven Nieuwe Hollandse Waterlinie (Diefdijk Noord)
01/07/2009
(Opdrachtgever: Dienst Landelijk Gebied)
info@bwz-ingenieurs.nl

In 2008 is voor de uitwerking van de projectenvelop Diefdijk een Ontwikkelingsplan voor het Lingekwartier en een Ruimtelijk kader voor het inundatiegebied tussen de A2 en het Fort Vuren opgesteld. Hiermee zijn deelprojecten inzichtelijk gemaakt ter versterking van de cultuurhistorische, landschappelijke, recreatieve en natuurwaarden.

 

Binnen het noordelijk deel van de projectenvelop Diefdijk ligt eenzelfde opgave. Hier zijn diverse initiatieven en ideeën ontwikkeld ter versterking en behoud van het landschap. De provincie Gelderland wil inzicht verkrijgen in deze initiatieven zodat zij een beslissing kan nemen over het verdere verloop van de gebiedsontwikkeling in Culemborg-West.

 

BWZ Ingenieurs heeft van DLG Regio Oost de opdracht gekregen om alle initiatieven en ideeën in beeld te brengen in het deelgebied Culemborg-West. Hiervoor gaan wij in gesprek met gebiedspartijen zoals Projectbureau Nieuwe Hollandse Waterlinie, Waterschap Rivierenland, de gemeenten Culemborg en Vianen, en ook de natuurorganisaties zoals Staatsbosbeheer, het Gelders Landschap, het Utrechts Landschap en het Zuid-Hollands Landschap. Wij stellen een advies op voor mogelijke bundelingen van de ideeën en initiatieven.
Bookmark and Share

Selecteer projecten