Wachtwoord vergeten?

Vorige «Terug naar de lijst » Volgende

Inrichtingsplan noordoever strandpark Slijk-Ewijk

Projecten: Inrichtingsplan noordoever strandpark Slijk-Ewijk
20/01/2012
(Opdrachtgever: Uiterwaarde)

In 2003 is een convenant gesloten tussen de gemeente Overbetuwe, K3-industriezand en Uit®waarde. Er zijn afspraken gemaakt over de afronding van de ontzanding waarbij recreatie en natuur een prominente plaats krijgen. Voor het Strandpark Slijk-Ewijk en landgoed Loenen is door de gemeente Overbetuwe in samenwerking met betrokken gebiedspartijen een landschapsvisie opgesteld. Deze is op 16 maart 2006 in de Raad van de gemeente Overbetuwe vastgesteld. In de navolgende jaren is een aantal belangrijke elementen uit het plan gerealiseerd. Een onderdeel uit het plan is het (her)inrichten van de noordelijke oever van het Strandpark Slijk-Ewijk.

 

In september 2009 hebben wij de opdracht verworven voor het opstellen van een definitief ontwerp voor de (her)inrichting van het plan en voor het aanpassen van het bestemmingsplan. Wij hebben een schetsontwerp en een voorlopig ontwerp opgesteld Voor de noordelijke oever. Er zijn diverse werksessies geweest met de gemeente en andere gebiedspartijen ter bespreking van het inrichtingsplan.

 

In het proces loopt het aspect `duurzaam ontwikkelen` als een rode draad door het project. Hiervoor is naast het schetsontwerp een visie ontwikkeld voor het park, gericht op het vergroten van de ruimtelijke kwaliteit, het recreatieve concept, duurzaam ontwikkelen en de beeldkwaliteit van de toekomstige bebouwing. Het laatste punt is ontwikkeld door een architectenbureau uit Arnhem. Het plan is omgezet in een definitief ontwerp en het voorontwerp bestemmingsplan is opgesteld.

profielen.pdf


Bookmark and Share

Selecteer projecten