Wachtwoord vergeten?

Vorige «Terug naar de lijst » Volgende

Inrichtingsplan EVZ Bijleveld

Projecten: Inrichtingsplan EVZ Bijleveld
Projecten: Inrichtingsplan EVZ Bijleveld
Projecten: Inrichtingsplan EVZ Bijleveld
Projecten: Inrichtingsplan EVZ Bijleveld
Projecten: Inrichtingsplan EVZ Bijleveld
12/06/2013
(Opdrachtgever: Programmabureau Utrecht-West)

In het kader van het watergebiedsplan Groot Wilnis-Vinkeveen+ is, ten behoeve van de nieuw gebouwde Dooijersluis, een nieuwe hoofdwatergang gegraven.Tussen deze hoofdwatergang en de watergang Bijleveld wordt een ecologische verbindingszone (EVZ) gerealiseerd,

De EVZ Bijleveld verbindt natuurgebieden, zoals Armenland Ruwiel in Groot Wilnis-Vinkeveen (blauwgrasland en andere vochtige schraallandvegetaties), Polderreservaat Kockengen (nat schraalland) en Polder Haarrijn (moeras, overjarig rietland en schraallanden). Om de EVZ als een goede ecologische verbindingszone te laten functioneren moet de inrichting in voldoende mate overeenkomen met de natuur die het verbindt. De natuurdoeltypen die in de EVZ Bijleveld gerealiseerd worden zijn nat schraalland, vochtig hooiland en kruiden- en faunarijk grasland. Een flexibel peil is belangrijk voor de ontwikkeling van schraallandvegetaties. Daarom wordt een kantelstuw geplaatst. De stroomrug blijft zichtbaar in het landschap. Hier wordt niet gegraven om het bodemprofiel niet te verstoren.

BWZ Ingenieurs heeft het inrichtingsplan opgesteld, bestaande uit een rapportage met overzichtstekeningen, dwarsprofielen en sfeer- en referentiebeelden. Tevens is een beheerparagraaf en een globale kostenraming (SSK-systematiek) vervaardigd. Tijdens de aanleg van december 2015 tot medio juli 2016 verzorgen wij de directievoering en het toezicht op het werk.
Bookmark and Share

Selecteer projecten