Wachtwoord vergeten?

Vorige «Terug naar de lijst » Volgende

Inrichting en bestek Park De Grote Gemeente

Projecten: Inrichting en bestek Park De Grote Gemeente
Projecten: Inrichting en bestek Park De Grote Gemeente
Projecten: Inrichting en bestek Park De Grote Gemeente
01/04/2013
(Opdrachtgever: Gemeente West Maas en Waal)

Door diverse omstandigheden wordt het park De Grote Gemeente weinig gebruikt. Het park is gedateerd, er is wateroverlast en bewoners hebben een gevoel van onveiligheid. In de kern van Wamel is tijdens hevige regenbuien een tekort aan waterberging. Met de herinrichting van het park moet een impuls gegeven worden aan de gebruiksfunctie van het park en het oplossen van de waterproblematiek in het park en haar directe omgeving.

 

Het park is circa 4,5 ha groot en ligt ten zuiden van de dorpskern Wamel aan de noordzijde van de Van Heemstraweg (huidige N322). Het gebied ligt op de grens van de oeverwal van de Waal op het natste stukje van Wamel. Het park is in de jaren '70 aangelegd en wordt gebruikt als dorpspark. In het park ligt een kinderboerderij.

 

Doel van de opdracht is de realisatie van een representatief dorpspark als uitloopgebied voor Wamel met daarin twee hoofdfuncties: water en recreatie. Het waterdoel betreft het realiseren van een robuuste en veilige waterstructuur zodat de waterbergingsopgave opgelost is en er geen problemen meer worden ondervonden tijdens en na een hevige regenbuien. De wateropgave bestaat uit circa 0,43 ha en moet opgelost worden in het park door bijvoorbeeld het vergraven van watergangen en het vervangen van de lange duikers voor open water. Het recreatiedoel betreft het realiseren van een dorpspark voor alle leeftijden, aansluitend op de omgeving met wandelpaden en speelmogelijkheden/-aanleidingen in het hele gebied. Hierbij moet er aandacht zijn voor specifieke onderdelen zoals het asfaltspeelveld, reeds geplaatste speeltoestellen maar ook voor ‘natuurlijk spelen.

 

Bij de opdracht hoort een aantal deelonderzoeken, zoals een quick scan flora en fauna, (water)bodemonderzoek, archeologisch onderzoek, explosievenonderzoek en terreinmeting. Deze onderzoeken worden door ons uitgezet en aangestuurd. Zoals het er nu naar uitziet zal de uitvoering van de werkzaamheden starten na de bouwvakvakantie (september 2013).
Bookmark and Share

Selecteer projecten