Wachtwoord vergeten?

Vorige «Terug naar de lijst » Volgende

Herinrichting Van Dixhoorndriehoek

Projecten: Herinrichting Van Dixhoorndriehoek
Projecten: Herinrichting Van Dixhoorndriehoek
Projecten: Herinrichting Van Dixhoorndriehoek
Projecten: Herinrichting Van Dixhoorndriehoek
Projecten: Herinrichting Van Dixhoorndriehoek
26/12/2013
(Opdrachtgever: Zuid-Hollands Landschap)

De Van Dixhoorndriehoek is een kunstmatig aangelegd duingebied bij Hoek van Holland. Door herinrichting en aangepast beheer moeten de vanuit Natura2000 gewenste natuurwaarden terugkomen en behouden blijven. Samen met Bureau Waardenburg en duinmorfoloog Bas Arens hebben wij hiervoor een plan opgesteld. De uitvoering start in het voorjaar van 2014 en wordt in twee fasen uitgevoerd.

Het doel van de herinrichting is het terugdringen van het oppervlak aan duindoornstruweel en het bevorderen van de ontwikkeling van grijsduin. Een groot deel van de duindoorn wordt verwijderd. Om de dynamiek in het gebied te stimuleren worden inkervingen en stuifkuilen in de eerste duinenrij gegraven. Het fijne zand dat hierbij vrijkomt wordt over de rest van het gebied verspreid. Tot slot worden paraboolduinen aangelegd in de zone achter de eerste duinenrij. Het is de bedoeling dat door beheer en de dynamiek van zand en wind de duindoornvegetatie niet meer overheerst. Hierdoor krijgt grijsduin de kans zich te ontwikkelen.

Tijdens de uitvoering wordt veel aandacht besteed aan het behoud van bestaande natuurwaarden. Locaties met goede potenties voor de ontwikkeling van grijsduin zijn vrijgehouden van werkzaamheden, locaties met bijzondere floristische waarden zijn gespaard en zandhagedissen en rugstreeppadden zijn weggevangen.

In het ontwerp is ook aandacht besteed aan het recreatieve gebruik van de Van Dixhoorndriehoek. Voor ruiters ontstaan nieuwe routemogelijkheden. Ook wandelaars worden beter gefaciliteerd met speciaal voor hen aangelegde paden en routes.
Bookmark and Share

Selecteer projecten