Wachtwoord vergeten?

Terug naar de lijst » Volgende

Herinrichting Park Het Loove in Someren

Projecten: Herinrichting Park Het Loove in Someren
06/07/2017
(Opdrachtgever: Gemeente Someren)

In navolging op ons ‘Maatregelenonderzoek aanpak blauwalg’ uit 2016 maakt ons ontwerpteam nu een voorlopig ontwerp voor de integrale herinrichting van Park Het Loove. Ter voorbereiding hierop is het gehele park ingemeten, inclusief ruim 300 bomen. De omwonenden, nabij gelegen scholen en diverse specialisten van de gemeente Someren zijn nauw betrokken bij het ontwerpproces.

Park Het Loove heeft een oppervlakte van ruim 5 hectare en bestaat uit een afwisseling van bomen, struweel, grasvelden en vijvers. Het park is een belangrijke schakel in de groenstructuur rondom de kern van Someren. Het huidige park biedt een prachtige basis voor de herinrichting. Wij gaan dan ook zorgvuldig om met de bestaande kwaliteiten; de bomen, afwisselende padenstructuur en huidige functies.

Na een levensduur van zo’n 30 jaar is het park toe aan een opknapbeurt. Er zijn problemen met de waterkwaliteit als gevolg van bladval, overmatig eenden voeren en het ontbreken van oever- en watervegetatie. De huidige padenstructuur, straatmeubilair en speeltoestellen worden deels vernieuwd en er komt ruimte voorspeelnatuur. Het groen wordt uitgedund om de lichtval op de vijvers te verbeteren en de bladval te verminderen. De oevers worden omgevormd tot natuuroevers met wandelpaden dichter bij het water. Een deel van de strakke grasvelden wordt meer ecologisch ingericht met behoud van voldoende ruimte voor recreatie.
Bookmark and Share

Selecteer projecten