Wachtwoord vergeten?

Vorige «Terug naar de lijst » Volgende

Faunapassages Krakelingweg Zeist

Projecten: Faunapassages Krakelingweg Zeist
Projecten: Faunapassages Krakelingweg Zeist
25/03/2014
(Opdrachtgever: Gemeente Zeist)

Onder de Krakelingweg liggen drie faunapassages als mitigatie voor de werkzaamheden aan en de barrièrewerking van deze nieuwe uitvalsweg. Specifieke doelsoorten zijn hazelworm, amfibieën en kleine zoogdieren. In 2013 is het gebruik van de faunapassages onderzocht. Uit dit onderzoek bleek dat het gebruik nog niet groot is. De verwachting is dat het gebruik de komende jaren - na een periode van gewenning - nog toeneemt. Om het gebruik te stimuleren en in de toekomst op niveau te houden, moeten enkele ingrepen worden uitgevoerd en moeten de passages goed onderhouden worden.

Gemeente Zeist heeft aan BWZ Ingenieurs gevraagd om de benodigde ingrepen op tekening uit te werken en de aanleg- en onderhoudskosten te ramen. Tijdens een veldbezoek hebben wij samen met de Stichting Milieuzorg Zeist e.o. bekeken wat er moet gebeuren om de faunapassages beter te laten functioneren. Ook is overleg gepleegd met de boswachter van het Utrechts Landschap. De tekening, kostenraming en onderbouwing zijn per passage overzichtelijk op een factsheet geplaatst die de gemeente Zeist gebruikt in het verdere proces richting uitvoering en onderhoud.
Bookmark and Share

Selecteer projecten