Wachtwoord vergeten?

Vorige «Terug naar de lijst » Volgende

Detachering projectleider Nieuwe Hollandse Waterlinie Gelderland

Projecten: Detachering projectleider Nieuwe Hollandse Waterlinie Gelderland
Projecten: Detachering projectleider Nieuwe Hollandse Waterlinie Gelderland
31/12/2011
(Opdrachtgever: Dienst Landelijk Gebied)

In 2008 is Dienst Landelijk Gebied Oost (DLG), in opdracht van de provincie Gelderland, gestart met de gebiedsontwikkeling van de Nieuwe Hollandse Waterlinie in Gelderland, van Lek naar Waal over de Diefdijklinie. Deze historische verdedigingslinie heeft de status van Nationaal Landschap en vormt hiermee de ruggengraat van de gebiedsontwikkeling waarbij versterking van cultuurhistorie, realisatie van een Robuuste Ecologische Verbinding, recreatie en landschapsontwikkeling samen op gaan.

 

In 2008 is een ruimtelijk kader voor het gehele gebied opgesteld en een ontwikkelingsplan voor een deel van het gebied, het Lingekwartier. In 2009 is het project fors gegroeid en zijn voorverkenningen opgestart naar gebiedsontwikkeling in Culemborg-West en Tielerwaard-West.

 

De inrichtingsmaatregelen genoemd in het ontwikkelingsplan voor het Lingekwartier zijn verdeeld in twee fasen. In de periode 2010 tot 31 december 2011 moesten de maatregelen genoemd in de eerste fase gerealiseerd worden omwille van de financiering. BWZ Ingenieurs heeft één van haar projectleiders gedurende deze periode gedetacheerd voor het realiseren van de maatregelen genoemd in de eerste fase. Het betreft onder andere het ontwikkelen van wandelpaden, parkeerplaatsen, een verkeersplan, inventarisatie en realisatie van zichtlijnen, wegprofielaanpassingen en natuurvriendelijke oevers. Ook is in de recreatieve structuur een trekpontje voor voetgangers en fietsers gerealiseerd over de Culemborgse Vliet. BWZ Ingenieurs heeft hiervoor onder andere de technische tekeningen vervaardigd.
Bookmark and Share

Selecteer projecten