Wachtwoord vergeten?

Vorige «Terug naar de lijst » Volgende

BiodiverCity

Projecten: BiodiverCity
01/11/2011
(Opdrachtgever: Bureau Waardenburg)

BiodiverCity is een indicator waarmee biodiversiteit op wijk- of gebiedsniveau gemeten kan worden. Dit prestatie-instrument maakt biodiversiteit meetbaar en daarmee bespreekbaar in het planproces. De indicator is gebaseerd op gegevens die bij gemeentes voorhanden zijn, of gemakkelijk te verzamelen zijn en die tegelijkertijd objectief en wetenschappelijk robuust zijn.

 

Bureau Waardenburg / BWZ Ingenieurs is één van de acht bedrijven die geselecteerd zijn voor financiele ondersteuning door het Ministerie van LNV vanuit het programma Small Business Innovation and Research (SBIR). Hierin konden ondernemers voorstellen indienen die een oplossing bieden voor een maatschappelijk probleem rond biodiversiteit. Het programma wil vooral kleine en middelgrote bedrijven uitdagen tot het doen van grensverleggend onderzoek.

 

Zie voor meer informatie de website www.biodivercity.info .


Bookmark and Share

Selecteer projecten