Wachtwoord vergeten?

Vorige «Terug naar de lijst » Volgende

Beheerplan Randwijkse Waard

Projecten: Beheerplan Randwijkse Waard
07/07/2009
(Opdrachtgever: Rijkswaterstaat)

Een deel van de Randwijkse Waarden nabij het dorp Heteren is in de afgelopen decennia gebruikt voor de winning van zand en klei. Deze ontgrondingsactiviteiten hebben de landschappelijke waarden van het gebied geen goed gedaan. De door deze activiteiten ontstane Plas van Wijck vormt een wezenvreemd element in een overigens prachtige uiterwaard. De plas en haar omgeving is ondertussen overgedragen aan Dekker van de Kamp Landschapsontwikkeling. Zij hebben voor het gebied een ontwikkelingsplan opgesteld, waarin een beeld wordt geschetst van de integrale kwaliteitsverbetering die het gebied, door verdergaande en gerichte zandwinning, kan ondergaan. Specifiek aandacht is er in het plan voor het versterken van de ruimtelijke kwaliteit, het vergroten van de natuurwaarden en het verbeteren van de recreatieve mogelijkeheden.

Na herinrichting zal het gebied ook beheerd en onderhouden dienen te worden. Op verzoek van Dekker van de Kamp Landschapsontwikkeling heeft BWZ Ingenieurs hiervoor een beheerplan opgesteld. Het beheerplan biedt, naast inzicht in in de gewenste beheermaatregelen voor het gebied, ook zicht op de jaarlijkse beheerslast die dit met zicht meebrengt. Tevens is de beheerorganisatie inzichtelijk gemaakt en zijn financieringsstructuren (inclusief subsidiemogelijkheden) verkent. Doel is het beheer van de Randwijkse Waarden op een professionele wijze in te richten.
Bookmark and Share

Selecteer projecten