Wachtwoord vergeten?

Proces- en projectmanagement

Ruimtelijke vraagstukken worden steeds complexer. Proces- en projectmanagement is daarom onontbeerlijk. BWZ Ingenieurs zorgt voor een optimale sturing van processen en voor een goede voorbereiding, uitvoering en afronding van projecten. We managen ideeën en organiseren draagvlak en besluitvorming in een vaak complexe omgeving.

Projectmanagers van BWZ Ingenieurs zijn in staat uw plan tot een uitvoerbaar project te maken. Belangrijk hierbij is dat de doelstellingen van het project worden bereikt, waarbij gestuurd wordt op tijd, geld, risico’s, kwaliteit, informatie en organisatie. Onze projectmanagers bezitten gedegen theoretische kennis (bijvoorbeeld PRINCE 2-gecertificeerd) en kiezen te allen tijde voor een pragmatische aanpak.


Bookmark and Share