Wachtwoord vergeten?

Omgang met bomen binnen projecten

Bomen zijn op diverse fronten waardevol: ecologisch, botanisch, cultuurhistorisch, als structuurdragers, voor zuurstofproductie, emotioneel, etc. Hiermee vormen bomen een belangrijk onderdeel van onze leefomgeving, zowel in de stedelijke als in de landelijke omgeving. Slechts een klein deel van de bomen in Nederland groeit uit tot een volwassen en oude boom, terwijl de monumentale bomen die wij kennen als zeer waardevol bestempeld worden. Door de hoeveelheid ruimte die een volwassen boom inneemt, moet het behouden en planten van ‘toekomstbomen' een bewuste keuze zijn.

Bewust en zorgvuldig

Bij BWZ Ingenieurs hebben we regelmatig te maken met bomen in onze projecten, zowel met bestaande als nieuw te planten bomen. Van belang is om bij ieder project een inventarisatie en analyse uit te voeren naar de waarden, huidige staat en inpassingsmogelijkheden van bestaande bomen. Nieuwe technieken en inzichten bieden betere mogelijkheden om bomen te behouden en in te passen. Door bewust en zorgvuldig om te gaan met bestaande bomen hebben herinrichtingsprojecten direct na oplevering een grotere kwaliteit en belevingswaarde. Tevens is het beheer en onderhoud aan volwassen bomen een stuk extensiever dan bij nieuwe aanplant.

Van visie tot en met uitvoering

De adviseurs van BWZ Ingenieurs hebben ruime ervaring met het gehele planproces van visie tot en met de uitvoering. Dit houdt in dat wij betrokken zijn bij inventarisaties, analyse, ontwerp, uitwerking, bestek, toezicht en de projectcommunicatie. Hierdoor zijn wij in staat om al vooraan in het proces de betrokken disciplines op een lijn te krijgen. De eisen en randvoorwaarden omtrent bomen worden in het begin vastgesteld en het gehele proces in acht genomen door onze adviseurs en toezichthouders.

lava rondom te behouden bomen aan de Menneweg te Sassenheim 

Vastleggen in contractdocumenten

Bestaande bomen worden zorgvuldig opgenomen in het bestek. Dit betreft: de locatie, beschermingsmaatregelen en kwetsbare zone, rijroutes en consequenties bij schade. De toezichthouder heeft een ruime kennis en ervaring met bomen en is aanwezig bij werkzaamheden binnen de veiligheidszone van de bestaande bomen. Ook wordt de toezichthouder ingezet voor de selectie op de kwekerij, levering en controle, inkuilen, snoeiwerkzaamheden en planten.


Bookmark and Share

Selecteer projecten