Wachtwoord vergeten?

Vorige «Terug naar de lijst » Volgende

Uitwerking KRW-maatregelen Waterschap Hollandse Delta

07/01/2014 

Samen met Bureau Waardenburg werken wij door het waterschap bedachte oplossingsrichtingen voor 40 KRW-waterlichamen uit tot concrete maatregelen met gewenste omvang, globale kosten en een inschatting van de effectiviteit (bijdrage aan realiseren doelbereik KRW). Hiermee kan worden vastgesteld welke maatregelen geprogrammeerd gaan worden voor de perioden 2016-2021 en 2022-2027.


Bookmark and Share