Wachtwoord vergeten?

Vorige «Terug naar de lijst » Volgende

Oplevering rapportage Heroverweging KRW-maatregelen Eendragt

13/09/2013 

In september hebben wij de rapportage opgeleverd waarin de voorgestelde maatregelen uit het KRW-maatregelenprogramma zijn heroverwogen. Sinds de vaststelling in 2009 is namelijk nieuwe kennis ontwikkeld en zijn nieuwe inzichten verkregen over de werking van het watersysteem.

Uit onze analyse blijkt dat de voorgestelde maatregelen onvoldoende effectief zijn om het doel, een betere waterkwaliteit, te behalen. Wij hebben daarom een aantal alternatieve maatregelen bedacht en doorgerekend. De meest effectieve maatregel is het afkoppelen van een deel van het peilgebied. Hiermee wordt een flinke bijdrage geleverd aan het bereiken van de KRW-doelen.


Bookmark and Share