BWZ

Laatste deelgebied SBB-Ooijpolder in uitvoering!


26/09/2013 

Het project SBB-Ooijpolder is aangekomen bij de laatste uitvoeringsfase, deelgebied Groenland IV. De deelgebieden Buiten Ooij en Ooijse Graaf zijn inmiddels afgerond, waarbij respectievelijk 12 en 16 hectare landbouwgrond geschikt is gemaakt voor natuurontwikkeling.

Door het afgraven van de voedselrijke bovengrond is de potentie voor de ontwikkeling van hoogwaardige en zeldzame natuur aanzienlijk toegenomen. De schrale, vochtige en zandige omstandigheden zijn in het huidige cultuurlandschap niet vaak meer aanwezig. De bijbehorende vegetatie is daardoor eveneens zeldzaam, waardoor zelfs een aantal soorten met uitsterven worden bedreigd. Dit geldt ook voor de daarop gedijende insecten en vogels. Met de uitvoering van het project SBB-Ooijpolder wordt een belangrijke bijdrage geleverd aan het verder verrijken van het landschap in de Ooijpolder.

Voor alle drie de deelgebieden heeft BWZ Ingenieurs de werkvoorbereiding, de directievoering en het toezicht verzorgd.