BWZ

Baggeren stadsgrachten Leiden


30/08/2013 

In Leiden zijn enkele stadsgrachten niet veilig om regulier te baggeren, omdat er mogelijk dumpmunitie uit de Tweede Wereldoorlog aanwezig is. De combinatie Aannemingsbedrijf C.M. Baars & Zn en AVG Explosieven Opsporing Nederland gaat op basis van een uav-gc contract dit najaar deze conventionele explosieven opsporen en onschadelijk maken, baggeren en bodemvreemd materiaal, zoals puin, fietsen en autobanden verwijderen. BWZ Ingenieurs ondersteunt de combinatie op diverse fronten. Zo verzorgen wij onder andere een terreininventarisatie, het tekenwerk en het vergunningen- en projectmanagement.

Het project 'Baggeren stadsgrachten Leiden' is onderverdeeld in twee fasen, namelijk de voorbereidingsfase en de uitvoeringsfase. Door ons worden in de voorbereidingsfase de volgende werkzaamheden verzorgd:

  • opstellen Projectmanagementplan
  • opstellen Definitief Ontwerp
  • vergunningenmanagement
  • ondersteuning voortgangsoverleggen

Tijdens de uitvoeringsfase bieden wij de combinatie ondersteuning door:

  • het bijhouden van de planning
  • het bijhouden en actualiseren van het keuringsplan
  • het bijhouden en actualiseren van het risicodossier
  • te assisteren in de projectcommunicatie